биология )

Короткозорість і відсутність малих кутніх зубів успадковується як домінантні аутосомні ознаки. Гени незчеплені. Батьки дігетерозиготи. Яка вірогітність народження дитини з двома аномаліями?