Mojnoli polucit polniy dostut v serveru , cerez ruter ?

Mojnoli polucit polniy dostut v serveru , cerez ruter ?