Біологія, легкі 10 балів

1)Яким числом представлена кількість хромосом? Чому?
2)Чи залежить число хромосом від рівня організації живих істот?
3)Яке значення має визначення будови хромосоми?