Написати рівняння реакцій.

Написати рівняння реакцій, що доводять кислотні властивості сульфур (IV) i (VI), взяємодія з: основами, основними оксидами, водою.