Помогите решить генетическую задачи по биологии.

У великої рогатої худоби ген безрогості домінує над геном рогатості. Якого результату можна чекати від схрещування гетерозиготного бика з гетерозиготними безрогими коровами ? З гомозиготними безрогими коровами ? Чи може від рогатої корови і бика родитись безроге теля ?